Skip to content

Disposem d´una àmplia xarxa de transport sanitari distribuïda per tot el territori nacional, que es compon principalment d´ambulàncies medicalitzades i ambulàncies de suport vital bàsic que presten els seus serveis les 24 hores del dia i estan a disposició de la població en general, administracions públiques i entitats privades. com a asseguradores, mútues, hospitals clínics i centres mèdics, entitats esportives i tour operadors, en definitiva, la nostra empresa posa la seva xarxa de transport sanitari a disposició de qualsevol persona o entitat pública o privada que requereixi els nostres serveis de transport sanitari.

Prestem serveis de transport sanitari tant urgents com programats, cobrint esdeveniments de risc previsible (preventiu) de tot tipus, serveis d’atenció urgent, trasllats secundaris, trasllats per a repatriacions i en definitiva tots els serveis de transport sanitari urgent o programat que puguin ser requerits.

Les nostres ambulàncies estan equipades i dotades del personal necessari per a cada tipus d’ambulància i servei segons el Reial Decret 836/2012, de 25 de maig, el nostre personal compta amb una dilatada experiència en l’atenció i la gestió del servei de transport sanitari