Skip to content

El  departament d’autoprotecció d’Urgcan,  el qual compta amb personal format, acreditat per a la redacció, implantació i direcció de plans d’autoprotecció i emergències així com especialitzat en la gestió d’urgències i emergències sanitàries i d’una altra índole s’encarrega de la realització dels plans d’autoprotecció i seguretat d’esdeveniments musicals, esportius, automobilístics i en general de qualsevol esdeveniment en què sigui necessària la implantació d’un pla d’autoprotecció o similar segons la legislació vigent amb l’estudi previ i l’anàlisi de les particularitats de l’esdeveniment o activitat a realitzar tals com a aforament de l’esdeveniment, lloc de celebració, edats i particularitats dels assistents (edat, consum d’alcohol etc.) així com aquells riscos propis de l’activitat organitzada.

El nostre departament d’autoprotecció vetlla en tot moment per la seguretat i la tranquil·litat tant de les persones que acudeixen a un esdeveniment com de l’organització, facilitant les condicions de responsabilitat, seguretat i aportant mesures i solucions per a la resposta més adequada davant la possibilitat de situacions de risc, urgències o emergències.

Els nostres tècnics redactors els quals es troben degudament acreditats i registrats a la DGSE duen a terme la redacció, implantació i direcció d’emergència dels plans de seguretat i així com gestions de consultaria i assessorament en matèria d’autoprotecció