Skip to content
 • Electrocardiograma en Emergencias
 • Primeros Auxilios en Alta Electrocardiograma a Emergències
  Primers Auxilis a Alta muntanya
  Salvament i rescat en altura nivell 1
  Salvament i rescat en altura nivell 2
  Riscos laborals
  Espeleosocors
  Rescat en espais confinats
  Cerca i rescat en estructures col·lapsades (USAR)
  Identificació i maneig correcte dels diferents tipus d’extintors
  Identificació i maneig de boques d’incendi equipades (BIE)
  Equips de primera intervenció
  Equips de segona intervenció
  Extinció d’incendis avançat
  Fenomen flasver o combustió sobtada generalitzada
  Extinció d’incendis al sector naval
  Intervenció d’emergència en edificis de gran alçada
  Comandament i control per a caps dequips dintervenció
  Equips de respiració autònoma
  Orientació en espais inundats de fum amb baixa visibilitat
  Primers intervinents en inundacions i barrancs
  Atenció a catàstrofes i accidents amb múltiples víctimes
  Tècniques de venopunció i farmacològicamontaña
 • Salvamento y rescate en altura nivel 1
 • Salvamento y rescate en altura nivel 2
 • Riesgos laborales
 • Espeleosocorro
 • Rescate en espacios confinados
 • Búsqueda y rescate en estructuras colapsadas (USAR)
 • Identificación y correcto manejo de los diferentes tipos de extintores
 • Identificación y manejo de bocas de incendio equipadas (BIE)
 • Equipos de primera intervención
 • Equipos de segunda intervención
 • Extinción de incendios avanzado
 • Fenómeno flasover o combustión súbita generalizada
 • Extinción de incendios en el sector naval
 • Intervención de emergencia en edificios de gran altura
 • Mando y control para jefes de equipos de intervención
 • Equipos de respiración autónoma
 • Orientación en espacios inundados de humo con baja visibilidad
 • Primeros intervinientes en inundaciones y barrancos
 • Atención en catástrofes y accidentes con múltiples victimas
 • Técnicas de venopunción y farmacológica
 • DESA (desfibril·lador extern semiautomàtic)
  DESA i Primers Auxilis.
  Primers Auxilis
  Primers Auxilis per a docents.
  Maneig intermedi de les vies aèries i oxigenoteràpia.
  Atenció al pacient politraumatitzat, maneig i immobilització
  Primers Auxilis a hostaleria.
  Primers auxilis per a cossos i forces de seguretat de l’Estat i vigilants de seguretat.
  Suport a Infermeria per a Tècnics D’Emergències Sanitàries (hi ha d’haver un infermer/a present)
  Socorrisme a piscines
  Socorrisme en espais naturals
  Reciclatge socorrisme aquàtic
  Intervenció al medi aquàtic
  Sup rescue
  Rescat en barrancs i inundacions
  Tècnic de rescat en barrancs i inundacions
  Tecnic avançat en rescat en barrancs i inundacions
  Rescat en vehicles al medi aquàtic
  Primers intervinents en inundacions i barrancs
  Atenció a catàstrofes i accidents amb múltiples víctimes
  Tècniques de venopunció i farmacològica