Skip to content

Posem a disposició d’entitats públiques, centres de gent gran, companyies d’assegurances, mútues, federacions esportives, població en general i en definitiva de tota aquella persona o entitat que ho necessiti un servei Mèdic i d’Infermeria a tot el territori espanyol que és prestat per personal altament qualificat i experimentat

Comptem per això amb una àmplia xarxa de professionals de la medicina i infermeria distribuïda per tot el territori Espanyol els qui s’encarreguen de prestar els serveis sanitaris sol·licitats a la nostra empresa apropant els serveis mèdics i cures i atenció d’infermeria al seu domicili a aquelles persones que així ho necessitin

La prestació de serveis d’assistència sanitària oferida per la nostra empresa inclou entre d’altres, serveis mèdics domiciliaris, acompanyament mèdic i/o d’infermeria aeri, cures d’infermeria domiciliària, prestació de serveis mèdics i d’infermeria a centres mèdics i hospitals privats, centres de gent gran , cobertura de dispositius de risc previsible… en definitiva qualsevol tipus d’esdeveniment o situació en què sigui necessària la presència o intervenció de personal mèdic d’infermeria